Wat is technostress?

Technostress is het hebben van stress door gebruik van digitale communicatiemiddelen. Denk hierbij aan het steeds bereikbaar zijn via de mail, whatsapp en andere digitale middelen.

Hierbij valt ook op dat Technostress vaak door mensen op de werkvloer worden ervaren, doordat ze altijd bereikbaar zijn voor het werk. En dat ze ook (on)bewust snel willen reageren.
Reactie plaatsen