Wil jij ook meer rust ervaren?
Direct Toegang
X
Wil jij ook meer rust ervaren?
50% Complete
Download dan nu ons gratis e-book waarin 7 tips staan om meer rust te krijgen

Page content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt met Digiminderen, onderdeel van “Een Andere Dag” coaching en trainingen. Ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De volgende voorwaarden gelden

  1. Inschrijven workshops, trainingen en cursussen

Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding per e-mail met volledig contact gegevens. Hierna ontvang je een e-mail met de bevestiging en een digitale factuur. Of op de website, via het aanmeldingsformulier.

Deelname is definitief als het factuurbedrag incl. BTW is overgemaakt. Je ontvangt hiervan een bevestiging van betaling.

 

  1. Inschrijven coaching en behandeling sessies

Deelname geschiedt per aanmelding per telefoon, via de website of e-mail met volledige contact gegevens. Hierna ontvang je een e-mail met de bevestiging van de afspraak.

 

  1. Betalingswijze

Betaling van coaching en behandelingen geschiedt contant of pin na afloop van de coaching of behandeling. Cursuskosten worden vooraf voldaan per bankoverschrijving. Je ontvangt een BTW-factuur voor je eigen administratie.

 

  1. Annuleren en verzetten van coaching en behandeling afspraken

Gereserveerde tijd voor een coaching of behandeling, welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

 

  1. Annuleren en verzetten van workshops, trainingen en cursussen

Gemaakte afspraken voor het volgen van een cursus zijn definitief na overmaking van het volledige cursusbedrag. De cursusplaats is vervolgens verzekerd. De cursus kan tot 3 weken voor aanvang kosteloos worden verzet of geannuleerd, waarna het volledige cursusbedrag binnen 1 week teruggestort wordt. Bij afzegging binnen 3 weken voor aanvang wordt er geen restitutie van cursusgeld verleend

 

  1. Aard van de geleverde diensten

De coaching en/of andere activiteiten kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychologische consulten en behandelingen. Indien je onder medische en/of psychologische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan coaching en/of andere activiteiten wenselijk is.

 

  1. Inspanningsovereenkomst

Je bent je er van bewust dat consultering van “Een Andere Dag” Coaching & Training plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst.
Dit betekent dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren en interpreteren van adviezen/informatie of resultaten, verkregen tijdens coaching, behandeling of cursus, vallen altijd onder jouw eigen verantwoording.

 

  1. Geheimhoudingsplicht

“Een Andere Dag” Coaching heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat je vertelt, wordt niet buiten de praktijk met derden besproken.

 

  1. Beëindiging van de coaching

Beëindiging van het coachingtraject kan te allen tijde, en na invullen van een evaluatieformulier, geschieden. “Een Andere Dag” Coaching behoudt zich het recht voor nieuwe cliënten/cursisten te weigeren, met of zonder opgaaf van redenen.