Digiminderen in de Media

Digiminderen heeft meerdere malen het nieuws gehaald. Doordat Johan van Houten een jaar offline heeft geleefd, heeft hij in menige krant gestaan. Ook is hij geregeld geïnterviewd voor kranten en online magazines, daarnaast was hij ook meerdere keren als offline expert te gast bij radio en tv programma’s. Zie hiet het overzicht van de artikelen en nieuwsitems.

Een korte selectie van Digiminderen op de televisie, radio en in de kranten